Bedrifts info

Aase Drift
Organisasjonsnummer: 913 167 309
Daglig leder: Stian Aase
Vedtektsfestet formål: Ivareta administrative oppgaver for selskapene i Aase gruppen.
Brødrene Aase
Organisasjonsnummer: 999 659 438
Daglig leder: Stian Aase
Virksomhet/art/bransje: Fremstilling og salg av tynnplater av metall samt ventilasjon- og
blikkenslagerentrepriser.
Aase Klima
Organisasjonsnummer: 997 087 127
Daglig leder: Frode Frøyland
Virksomhet/art/bransje: Salg og service innen ventilasjon og kjøling samt beslektet
virksomhet.
Aase Rør
Organisasjonsnummer: 912 722 732
Daglig leder: Frode Frøyland
Virksomhet/art/bransje: Selskapets virksomhet er å prosjektere og levere rør og sanitærutstyr
overfor privat- , næring- og offentlige kunder.
Aase Service
Organisasjonsnummer: 915 868 975
Daglig leder: Jannick Steinmeyer Knudsen
Virksomhet/art/bransje: Service og vedlikehold innen ventilasjon og kjøling samt beslektet
virksomhet.