• Stacks Image 18788

VENTILASJONSRENS

Stacks Image 34046

Bolig

Rens av boligventilasjon bør utføres med en 3-5 års intervall. Hos oss får du en rapport med full oversikt over utførte kontrollpunkter og anleggets tilstand sendt på e-post samme dag.

Pris på dette er nå 2 650,- inkl. mva.
Stacks Image 34054

Næring

Rens av næringsventilasjon bør utføres i henhold til service dokumentasjon eller med en 1-5 års intervall. Vi utfører rens av ventilasjonsanlegg i barnehager, skoler, kontor, lager, verksted og butikk.

Lurer du på om ditt ventilasjonsanlegg trenger rens? Ta kontakt så kommer vi på befaring.
Stacks Image 34061

Sameie og borettslag

Her har vi samme anbefaling som vi har for bolig, rens av ventilasjon bør utføres med en 3-5 års intervall. Merk at noen ventilasjonssystem i boligblokker og flermannsboliger kan være noe mer omfattende å rense en et enkelt boligsystem.

Ta kontakt for befaring og pris.

Ikke sett familiens helse på spill

Ren luft i hjemmet er veldig viktig for å redusere støvallergi, astma og andre plager. Dersom anlegget ditt ikke er regelmessig renset, dannes sopp, fukt, mugg og andre helseskadelige bakterie. Disse pustes inn av hele familien!

Etter produsentens retningslinjer skal vifter og viftehuset renses hvert år.

Hvordan vi arbeider
Med vår rengjøringtjeneste vil du være i stand til å føle forskjellen. Vi undersøker hver del av ventilasjonssystemet, og vil diskutere eksisterende problemer og løsninger sammen med deg. Når inspeksjonen er ferdig vil vi rense systemet ved hjelp av tilpasset utstyr.

Vi fjerner alle ventiler og rengjøre dem grundig før vi tilbakestiller dem for deg. Dersom ventilasjonskanalene i ditt hjem aldri har blitt renset før, vil vårt team kunne lage tilgang i kanaler for så å sette inn nye inspeksjonsluker i kanalnettet etter behov.


Med et rent anlegg sparer du penger
Om man ikke tar en regelmessig rens av ventilasjonsanlegget reduseres effektiviteten og energibehovet økes. Ved et belegg på bare 1-2 mm reduseres luftmengden med 30-40% og strømforbruket økes med det samme.