Boligventilasjon - balansert ventilasjon for boliger

bolig_new
Nybygg
Bygger du nytt hus i dag vil det være krav til balansert ventilasjon, vi kan hjelpe deg på veien. Vi kan tilby totalpakke med søknad, prosjektering og montering av balansert ventilasjon til din nye bolig.
bolig_new
Rehabilitering
Er du igang med oppussing og er inne på tanken om å få installert balansert ventilasjon for å få et bedre inneklima? Vi har lang erfaring med rehabilitering og ettermontering av balansert ventilasjon i eksisterende boliger.
Hvorfor balansert ventilasjon
For å sikre et godt og behagelig inneklima er ventilasjon viktig og nødvendig. Et moderere ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner sørger for å tilføre filtrert frisk luft inn i boligen, samtidig som det gjenvinner rundt 80-90% av varmen i luften som trekkes ut, på denne måten vil krav til inneklima og energibruk være ivaretatt.
Tilskuddsordning fra ENOVA
Har din bolig godkjent byggesøknad datert før 01.07.2010 kan du få inntil 20 000 kroner i støtte fra ENOVA. Det skal være lønnsomt å investere i energisparende tiltak.
Tilskuddet endres fra 20 000 til 15 000 1. juni 2019
Ønsker du å benytte deg av fullt utbytte haster det, 1. juni i år justerer Enova flere støttesatser, les mer her.
Dilla på smarthus
Gjør ditt ventilasjonsanlegget smart med trådløs IAM modul og app på nettbrett og mobil, full kontroll på alle funksjoner og varsler. Ta kontakt med oss for mer informasjon.
Gjør ditt ventilasjonsanlegg smart
Stacks Image 9027